googleb22ff19820e4ba6e.html googleb22ff19820e4ba6e.html

Cantate 159 ‘Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem'


Petruskerk, 9 april 2017

1. Arioso en recitatief

(bas)
Sehet!

(alt)
Komm, schaue doch, mein Sinn,
Wo geht dein Jesus hin?

(bas)
Wir gehn hinauf

(alt)
O harter Gang! hinauf?
O ungeheurer Berg, den meine Sünden zeigen!
Wie sauer wirst du müssen steigen!

(bas)
Gen Jerusalem.

(alt)
Ach, gehe nicht!
Dein Kreuz ist dir schon zugericht',
Wo du dich sollst zu Tode bluten;
Hier sucht man Geißeln vor, dort bindt man Ruten;
Die Bande warten dein;
Ach, gehe selber nicht hinein!
Doch bliebest du zurücke stehen,
So müßt ich selbst nicht nach Jerusalem,
Ach, leider in die Hölle gehen.

2. Aria (alt) en koraal (sopranen)

Ich folge dir nach
Ich will hier bei dir stehen,
Verachte mich doch nicht!
Durch Speichel und Schmach;
Am Kreuz will ich dich noch umfangen,
Von dir will ich nicht gehen,
Bis dir dein Herze bricht.
Dich lass ich nicht aus meiner Brust,
Wenn dein Haupt wird erblassen
Im letzten Todesstoß,
Und wenn du endlich scheiden musst,
Alsdenn will ich dich fassen,
Sollst du dein Grab in mir erlangen.
In meinen Arm und Schoß.

3. Recitatief (tenor)

Nun will ich mich,
Mein Jesu, über dich
In meinem Winkel grämen;
Die Welt mag immerhin
Den Gift der Wollust zu sich nehmen,
Ich labe mich an meinen Tränen
Und will mich eher nicht
Nach einer Freude sehnen,
Bis dich mein Angesicht
Wird in der Herrlichkeit erblicken,
Bis ich durch dich erlöset bin;
Da will ich mich mit dir erquicken.

4. Aria (bas)

Es ist vollbracht,
Das Leid ist alle,
Wir sind von unserm Sündenfalle
In Gott gerecht gemacht.
Nun will ich eilen
Und meinem Jesu Dank erteilen,
Welt, gute Nacht!
Es ist vollbracht!

5. Koraal

Jesu, deine Passion
Ist mir lauter Freude,
Deine Wunden, Kron und Hohn
Meines Herzens Weide;
Meine Seel auf Rosen geht,
Wenn ich dran gedenke,
In dem Himmel eine Stätt
Mir deswegen schenke.

De passies, deze dagen —

en masse komen we erop af,

alsof we allemaal

opgaan naar Jeruzalem,

gelovig en niet gelovig.

Gefascineerd zijn we,

geschokt, ontroerd

door

het menselijk drama

dat de passies bezingen,

dit oerverhaal

over ons tekort, ons falen, ons verraad,

over schuld

en onschuld,

over zinloos geweld —

en over de stille geweldloosheid

van de hoofdpersoon,

die alles begrijpt en vergeeft,

wiens verschrikkelijke dood

maakt dat zo dadelijk

de bas in zijn aria

zal zingen ‘het is volbracht’:

nu is het klaar,

het is genoeg geweest,

wij mogen vrijuit,

de dood van deze ene

weegt op tegen alles wat

steeds weer

bij ons

kapotgaat en misgaat,

Troost en vrede

spelen door de passiemuziek,

en in deze cantate door die

wondere aria ‘Es ist vollbracht’ —

alsof alles

openligt.


Ik koester

de Christusfiguur aan het kruis,

ik omarm hem

als een liefste,

als een lieve dode

leg ik hem binnen in mij neer —

zo zingt de alt

in haar intieme aria,

die is ingebed in

het zingen van de geloofsgemeenschap.

In de aria zing ‘ik’,

maar er is ook een zingen

dat mijn individualiteit overstijgt,

een zingen

dat aan mij voorafgaat en na mij doorgaat —

dat maakt Bach duidelijk als hij

het individuele zingen

verbindt met het kerklied.


Er is iets saamhorigs,

er ontstaat iets gemeenschappelijks,

een gezamenlijke erkenning,

een verbinding in de diepte

als wij deze dagen

de passies beluisteren —

of de cantate van vanavond.


‘Zie wij gaan op

naar Jeruzalem.’


Henk Gols ©


Klik hier voor een eerdere bespreking