Website Henk Gols googleb22ff19820e4ba6e.html

U roept ons weg

Voor de Veertigdagen


Ja u bent het waard

onze dank te ontvangen:

u roept ons weg

uit comfort en overzicht,

geeft ons prijs

aan woestijn en nacht,

laat ons onzeker, tastend,

hebt ons wel hoog —

alsof wij stand kunnen houden

veertig dagen, jaren, een leven lang.

Maar voor u onze dank

voor verhalen als een mantel om ons heen:

over een land van wijngaarden

en poorten van hoop,

en over de dwaasheid van uw liefde,

die zwaarder weegt

dan ons tekort

en ons bevrijdt

uit onze vruchteloosheid.

Daarom, met al wie

zich aan roepen toevertrouwden

en zich waagden

de moeite van uw weg,

prijzen wij u om uw genade

die ook ons genoeg is,

en zomaar zingen wij

met alle eeuwen mee:


Heilig…


Wij danken u boven alles

voor Jezus uw Zoon.

In hem past al ons lief en leed,

in hem schreeuwen onze vragen,

in zijn lijden huizen onze wanhoop

en het verdriet van mensen overal.

Hij was als wij,

hij werd beproefd.


Maar op de avond

voor hij geheel alleen gelaten werd

in een nacht zonder genade,

nam hij brood in zijn handen,

sprak de zegening uit,

brak het

en gaf het aan zijn leerlingen;

hij zei:

dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt,

neem en eet,

doe het telkens opnieuw om mij te gedenken.

Toen nam hij de beker

en zei:

Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten,

is het nieuwe verbond

dat door mijn bloed gesloten wordt.


Als wij dan…


Nu, geest van God,

waai door onze woorden en gebaren

en vul ze met de vrede van het rijk

waarnaar wij uitzien -

zó dat wij

met en voor elkaar

oases van hoop en vreugde scheppen

in het spoor van Jezus, uw Zoon,

om wie uw naam gezegend zij,

zoals altijd, zo hier en nu

en in de eeuwen der eeuwen.


Maranathakerk te Nijmegen op zondag Invocabit 2010