googleb22ff19820e4ba6e.html googleb22ff19820e4ba6e.html

Doop van de Heer, zondag na Epifanie

Zegenening bij de doopvont


Gezegend zijt Gij, Eeuwige onze God,

om uw Zoon

die afdaalde in

het water van de Jordaan

en zo

alle wateren geheiligd heeft

en voor ons de bronnen heeft ontsloten

waaruit wij mogen putten.

Levend water stroomt

en wast onze zonden af.

Onze oude mens wordt vernieuwd

en ademt van heilige Geest.

Met heel uw schepping

zegt uw kerk U dank;

met de golven

klapt zij in de handen.

Zij begroet hem

die uit het water opsteeg

en wiens licht de wereld vervult.

Gezegend zijt Gij, Eeuwige onze God,

om uw stem boven het water.

Zegent, bronnen, de Heer!

Gezegend dit water —

+ in de naam van de Vader en de Zoon en

de heilige Geest.


Stevenskerk, 12 januari 2020