googleb22ff19820e4ba6e.html googleb22ff19820e4ba6e.html

Die Jeruzalem herbouwt

Herfsttij


Gezegend gij, koning der wereld,

die Jeruzalem herbouwt

en de ballingen van Israël bijeenbrengt,

die geneest de gebrokenen van hart

en verbindt de wonden van de wereld, 

die verlamden doet lopen,

doven doet horen

en de ogen van blinden opent,

die uw verloren zonen en dochters thuisbrengt.

Daarom, omdat gij

ons niet laat die wij zijn,

maar ons binnenleidt

in uw vreugde,

zegenen wij uw heilige naam:


Heilig…


Gezegend hij die komt,

altijd weer

komt hij tot ons,

horend ons roepen om ontferming,

ons verlangen naar verlossing —

hij die ons niet afweert,

maar ons om zich heen verzamelt,

zoals die ene avond

toen hij

brood nam in zijn handen,

de zegening sprak,

het brak en zei:

Dit is mijn lichaam,

doe dit tot mijn gedachtenis.

Die tenslotte

de beker hief,

u zegende

en zei:

Deze beker is het nieuwe verbond

in mijn bloed,

zonden vergeven nu,

gedenkt niet meer wat vroeger was;

zo dikwijls gij die drinkt,

doet het tot mijn gedachtenis.


Geest van God,

adem dan door

onze woorden en gebaren

van dank en gedachtenis

en vul deze gaven

en ons die hier bijeen zijn

met de dood en het leven van

de messias,

voltrek het wonder

en maak ons, hoe verloren en geschonden ook,

tot zijn levend lijf

in de wereld

van elke dag,


Dat wij bestaan

door hem en met hem en in hem,

tot lof van u,

altijd, ook nu,

in eeuwigheid.

Amen.


Oude Kerk te Amsterdam op de Vijfde zondag van de herfst 2010