googleb22ff19820e4ba6e.html googleb22ff19820e4ba6e.html

Namen van mensen

U bent waardig te ontvangen

onze dank,

want u hebt geroepen

namen van mensen,

die ons zijn voorgegaan

en ons omringen,

getuigen om ons heen

van toekomst

die ons wacht,

geluk

dat ons wenkt,

roeping en belofte

ons geschonken,

zodat wij

durven gaan

door een woestijn van vragen zelfs

en grote eenzaamheid,

vertrouwend

dat geen stap vergeefs is,

dat wij lopen naar uw licht.


Daarom, met allen

die uw weg gegaan zijn

en hoe dan ook

gezongen hebben

van uw goedheid,

verheffen wij nu onze stem,

en zingen mee

met al de eeuwen

tot uw eer:


Heilig…


Gezegend hij die komt in uw naam,

die is

veel meer dan wij

de Levende,

die in onze wereld

een spoor getrokken heeft van licht.


Zelfs toen de nacht viel

en hij eenzaam was

heeft hij genomen

brood in zijn handen

en u gedankt, o God,

en gegeven wat hij had en was

met de woorden:

Dit hier

is mijn lichaam,

neem en eet.

Toen nam hij de beker

en zegende uw naam

en sprak:

Dit is de beker

van een hernieuwd verbond:

mijn bloed voor u vergoten.

Telkens als gij deze beker drinkt,

denk dan aan mij,

en dat ik met u ben.


Als wij dan eten…


Nu, geest van God,

maak alles wat gezegd is

waar,

maak ons

levend,

voltrek het wonder

dat wij,

beschadigd en onzeker,

waarachtig lichaam worden

van uw lieve Zoon,

die ons vooruitging

naar belofte,

waarop wij zozeer hopen —


zo bidden wij u

in verbondenheid

met allen

die uw gemeente zijn,

al uw pelgrims

door de eeuwen heen

en in deze onze wereld,

levenden en doden,

al uw heiligen,

die ons lief zijn

en de vele ongekenden.


Met heel die menigte verbonden

zegenen wij uw Naam

door hem en met hem en in hem,

Jezus,

die is

uw eigen gelaat,

uw ogen, uw stem,

uw en onze

grote vreugde


in eeuwigheid.

Amen.


Stevenskerk te Nijmegen op de Derde zondag van Epifanie 2006