googleb22ff19820e4ba6e.html googleb22ff19820e4ba6e.html

Omdat U weet van het duister

Bij de gedachtenis van de gestorvenen


Ja waarlijk, het past ons, o Heer,

wij willen niet anders, het is ons geluk

U dank te brengen overal

en altijd,

want U weet van het duister

en de angst

waarmee wij leven,

de chaos die

uw schepping bedreigt,

de eenzaamheid

die ons verkilt.

U roept ons weg

uit wanhoop en vrees

met uw woorden van licht.

Nu voegen wij ons

in de stoet van wie ons voorgingen,

die door U werden geboren

tot een leven van hoop,

door U werden geroepen

tot de tocht naar uw rijk.

Met hemel en aarde

en met alle eeuwen

stemmen wij in als wij zingen:


Heilig…


Gezegend hij

die komt,

die wij in ons midden ontvangen,

uw lieve Zoon,

gehavend door wat

er met ons misging,

getekend met onze wonden.


Hij die op de avond voor zijn doortocht

door de donkere nacht

van lijden en dood,

van licht vervuld

het brood nam,

zijn ogen opsloeg

naar U, God,

de zegening uitsprak,

het brood brak

en aan zijn leerlingen gaf

met de woorden:


Neem en eet hiervan, u allen,

want dit is mijn lichaam

dat voor u gegeven wordt.


Toen zij gegeten hadden

nam hij de beker,

sprak de zegening uit,

reikte hem over aan zijn leerlingen

en zei:


Neem deze beker

en drink hier allen uit,

want dit is de beker

van het nieuwe,

altijddurende verbond,

dit is mijn bloed

dat voor u en alle mensen

wordt vergoten

tot vergeving van de zonden.

Blijf dit doen

om mij te gedenken.


Zend nu uw Geest, o God,

over deze gaven

en over ons:


opdat wij deelhebben

aan het leven van uw Zoon

en proeven

de vreugde van uw rijk.

Voeg ons samen

tot een levend lichaam,

met

allen verstrooid door de eeuwen

en over de wereld,

met levenden en doden,

al die velen nabij

en meer nog

zoekgeraakt

maar door U gevonden —


één volk

aan één tafel,

van over alle grenzen

eindelijk thuisgekomen

en rakend aan uw vrede,

die alle begrip te boven gaat.


Door hem en met hem en in hem,

uw Zoon,

uw geheim,

onze toekomst.

Amen.


Stevenskerk te Nijmegen op de zondag van de Voleinding 2009