googleb22ff19820e4ba6e.html googleb22ff19820e4ba6e.html

Overkant van belofte


De Heer zal bij u zijn.

—De Heer zal u bewaren.

Verheft uw hart.

—Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

—Hij is onze dankbaarheid waardig.


Ja gezegend zijt Gij,

die vanouds uw volk gesproken hebt

van een overkant van belofte

en daarom,

in elke tijd opnieuw,

mensen roept

tot de uittocht

uit een verloren bestaan.

Want Gij kent ons niet

naar ons verleden,

maar laat ons

opnieuw geboren worden

tot een leven van liefde en hoop.


Met het zuchten en verlangen

van uw schepping,

met eeuwen vol dorst,

met de engelen als vlammen van uw vreugde,

met het lied

dat zingt in

de daden van uw heiligen,

ja met het koor van uw gemeente van altijd en overal

stemmen wij in

nu wij verheerlijken

uw grote Naam:


—Heilig…


Gezegend zijt Gij

om Jezus onze Heer,

in wie Gij tot ons komt —

hij, uw hier en nu,

uw eigen gelaat, uw mond,

rabbi en bruidegom,

die

in de nacht

van zijn verheerlijking

brood nam in zijn handen

en U dankte, o God,

en het brood brak en het gaf

aan zijn leerlingen

en zei:

Neemt en eet,

dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Toen nam hij de beker,

zegende uw Naam

en sprak:

Deze  beker

is het nieuwe verbond in mijn bloed,

dat voor u en voor velen

vergoten wordt

tot vergeving van zonden.

Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,

tot mijn gedachtenis.


—acclamatie


Om hem te gedenken

komen wij tot U, o God,

met dit brood en deze beker

en wij bidden U:


kome uw Geest

over deze gaven

en over ons,

opdat in ons midden

gevonden wordt

alles van hem,

de vrede van uw rijk,

het eeuwige leven.


Aanvaard dan het offer

van lof en dank,

dat wij U brengen

met heel uw kerk,

met allen die ons

in geloof zijn voorgegaan,

met Maria, moeder van de Heer,

met uw diaken Stefanus, patroon van deze kerk,

met levenden en doden,

al die velen verstrooid

door de eeuwen en de wereld,

met wie wij zijn verbonden,

één lichaam van hoop

tegen de angst,

van leven

tegen de dood,


dat U de eer brengt,

o Vader, o Zoon, o heilige Geest,

nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen.

Amen.


Stevenskerk te Nijmegen op zondag Trinitatis 2018