googleb22ff19820e4ba6e.html googleb22ff19820e4ba6e.html

Woord dat ons aanwaait

Op de Pinksterdag


Gezegend zijt Gij

om uw heilig woord,

dat ons aanwaait

en in ons ademt,

dat vurig

jaagt door het lijf

en vlamt in ons spreken,

dat onze taal vernieuwt.

Gezegend zijt Gij,

bron alsmaar stromend,

fontein van vreugde

die in ons ontspringt.

Gezegend zijt Gij,

gunnende God,

die ons de gave van uw leven schenkt.

Wij vielen

en Gij richt ons op,

wij waren zoek

en Gij verzamelt ons,

dicht waren wij

en Gij doet open,

koud waren wij

en Gij verwarmt,

arm waren wij

en Gij maakt rijk.

Ge maakt alle dingen nieuw.

Daarom

bezingen wij U

en stemmen in met

het eerbetoon vanouds:


Heilig…


Gezegend hij

die komt,

nu in ons midden.

Wij bidden:

heilig dit brood en deze beker

en zend over deze gaven uw heilige adem,

zodat wij

etend en drinkend

hem ontvangen,

Christus onze Heer,


die aan de avond van zijn Pascha

brood nam in zijn handen

en de dankzegging uitsprak,

het brak en aan zijn leerlingen gaf

en zei:

Neemt en eet,

dit is mijn lichaam,

voor u gegeven.

Na de maaltijd

nam hij de beker,

sprak de dankzegging

en zei:

Drinkt allen hieruit,

dit is mijn bloed

van het nieuwe verbond;

vergoten wordt het

voor u en voor velen

tot vergeving van de zonden.

Telkens als ge dit doet,

doet het tot mijn gedachtenis.


Kom dan, heilige Geest,

waai door onze tuin,

open onze bron

en leg in ons verlangen

de vrede van de Opgestane.

Gedenk, Heer, uw kerk,

moeder Maria

in ballingschap:

genees haar tot eenheid

en vervul haar met blijdschap.

En geef deze aarde

een nieuw gezicht.

Zo bidden wij U,

schatkamer van alle goeds,

o Vader, o Zoon, o heilige Geest,

in alle talen

gezegend nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen.

Amen.


Stevenskerk te Nijmegen op Pinksteren 2012